Serdecznie zapraszamy Kibiców! Wstęp wolny!

Flying Disc Dog Open™ (FDDO)

SPEED DISC

W tej konkurencji punkty przyznawane są na podstawie czasu, w jakim pies schwyta trzy razy dysk, w wyznaczonych strefach. Za każdą zaliczoną strefę punkty przyznawane są tylko jeden raz.

Speed Disc

Strefy wyznaczone są w następujący sposób:

  • Pierwsza strefa to kwadratowe pole o długości boku 10 stóp, którego środek znajduje się w odległości 15 jardów od linii rzutu (startu)
  • Druga strefa ma długość 10 jardów i zaczyna się w odległości 20 jardów od linii rzutu (startu)
  • Trzecia strefa ma długość 10 jardów i zaczyna się w odległości 30 jardów od linii rzutu (startu)

Zawodnik ma do dyspozycji 3 dyski i nie może ich wymienić (gdy np. ulegną zniszczeniu).

Zawodnik może wykonać dowolną ilość rzutów. Kolejność zaliczania stref jest również dowolna.

Przed pierwszym rzutem (startem) pies musi znajdować się przed linią rzutu (startową), a w dalszej części konkurencji, może znajdować się w dowolnej części pola.

Zawodnik musi wykonywać rzut zawsze z pola startowego (T-box). Po wykonanym rzucie, może opuścić je i wejść na pole np. w celu przyniesienia dysku. Błąd linii będzie skutkował odjęciem jednego punktu od wyniku końcowego.

Zawodnik ma 60 sekund na zaliczenie trzech złapanych rzutów w wyznaczonych strefach. Czas liczony jest w całkowitych sekundach. Czas jest liczony od momentu zakończenia wypowiadania hasła „3-2-1–start” przez osobę dokonującą pomiaru. Koniec pomiaru czasu następuje w momencie przekroczenia (powrotu) przez OSTATNI ZŁAPANY dysk linii startu. Może się to odbyć zarówno przez przyniesienie dysku przez psa, jak i rzut zawodnika z głębi pola.

W trakcie konkurencji można zdobyć maksymalnie 10 punktów, jeśli zawodnik ukończy konkurencję w czasie nie dłuższym niż 15 sekund. Pozostałe przedziały czasowo – punktowe określone zostały w tabeli.
Jeśli zawodnik przekroczy maksymalny czas (60 sekund), otrzyma jeden punkt, za każdy rzut złapany w wyznaczonej strefie w ciągu regulaminowego czasu.

czas 0-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61+
punkty 10 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0

Strefa, w której pies złapał dysk, jest wyznaczana na podstawie i zgodnie z zasadą „dwóch łap” oraz pozycji przedniej krawędzi dysku, w odniesieniu od strefy, w momencie lądowania.

Jakiekolwiek zakłócenie przebiegu konkurencji (np. wbiegnięcie innego psa na pole) będzie skutkowało powtórzeniem konkurencji.