Serdecznie zapraszamy Kibiców! Wstęp wolny!

Flying Disc Dog Open™ (FDDO)

PYRAMID (piramida)

Pole, na którym rozgrywana jest konkurencja Pyramid, ma kształt piramidy o podstawie szerokości 30 jardów i składa się z sześciu stref punktowych o długości 10 jardów każda.

Pyramid

Zawodnik ma do dyspozycji dwa dyski, w trakcie rozgrywki dysk może zostać wymieniony na drugi.

Każdy zawodnik może wykonać maksymalnie trzy następujące po sobie rzuty. Nie ma ścisłego ograniczenia czasowego dla tej konkurencji, rzuty powinny być wykonywane bez zbędnej zwłoki.

Jeśli podczas wykonywania rzutu przeszkodzi inny pies, zawodnik może powtórzyć rzut.

Przekroczenie linii startowej przed lub w trakcie rzutu będzie skutkowało odjęciem 1 punktu od wyniku końcowego. W odróżnieniu od człowieka, pies może przekraczać linię startową.

Strefa, w której pies złapał dysk, jest wyznaczana na podstawie i zgodnie z zasadą dwóch łap oraz pozycji przedniej krawędzi dysku, w odniesieniu od strefy, w momencie lądowania.

Przykład: Jeśli pies łapiąc dysk, będzie miał cztery łapy na ziemi, przednie łapy będą w strefie za 12 pkt., a tylne za 10 pkt., a przednia krawędź dysku będzie w bliższej strefie, otrzyma 10 pkt.

Końcowy wynik, dla zawodników z klas Novice i Advanced jest sumą punktów uzyskanych we wszystkich trzech rzutach. Dla zawodników z klasy Professional, do wyniku końcowego zliczane są jedynie punkty uzyskane w ostatnim rzucie. Zawodnik może zrezygnować z kolejnych rzutów, jeśli uzna, że wynik, który uzyskał w poprzedniej próbie jest dla niego zadowalający.

W przypadku gdy zawodnicy mają taką samą ilość punktów (miejsca ex aequo), zwycięzcą jest zawodnik, który wykonał najdalszy złapany rzut.