Serdecznie zapraszamy Kibiców! Wstęp wolny!

Flying Disc Dog Open™ (FDDO)

FREESTYLE

Drużyny z kalsy Novice nie biorą udziału we Freestyle. Zasady oceny dla klas Advanced i Professional są takie same, różny jest tylko czas trwania występu.

Ocena występu freestyle odbywa się wg zasady (kategorii) C-A-R-D.

Catch ratio (ocena techniczna) – wynik oparty na przeliczeniu na punkty procentowego stosunku rzutów złapanych, do rzutów wykonanych. Wynik zaokrąglony jest do najbliższej połówki punktu. Do rzutów nie zaliczają się dyski podane z ręki (take) oraz rollery.

Artistic impression (ocena artystyczna) – ocena takich elementów występu jak: kreatywność zawodnika, oryginalność pomysłów, sposób prezentacji i styl.

Routine Complexity (ocena złożoności występu) – ocena struktury i organizacji występu, zarządzania dyskami w trakcie występu, złożoności i różnorodności wykonanych figur oraz technik rzutów. Przy ocenie figur brane są pod uwagę różnorodne triki, a główny nacisk jest położony jest na ich różnorodność i kreatywność, a nie na ilość powtórzeń tych samych elementów.

Disc Dog Aptitude (ocena psa) – ocena umiejętności oraz wyszkolenia psa. Ocenie podlegają cechy takie jak prędkość, siła, wytrzymałość, zwinność, zaangażowanie w pogoń za dyskiem, koordynacja ruchowa i kontrola ciała, szybkość reakcji na rzucony dysk, ogólne skupienie i zachowanie podczas występu.

W przypadku gdy zawodnicy mają taką samą ilość punktów (miejsca ex aequo - remis), zwycięzcą jest zawodnik posiadający wyższą łączną ocenę ze składowych: Catch ratio, Routine Complexity, Artistic impression.
Jeśli powyższe nie wyłoni zwycięzcy, wówczas zwycięzcą jest zawodnik posiadający wyższą łączną ocenę ze składowych: Catch ratio, Routine Complexity.
Jeśli i to nie rozwiąże problemu, zwycięzcą będzie zawodnik posiadający większą liczbę punktów ze składowej Catch ratio.

Punkty przyznawane są w każdej części ww. kategorii w ramach pięciopunktowej skali, w zakresie 5 – 10 pkt. Najmniejszą jednostką przyznawanych punktów jest 0,25 pkt.

Długość rundy dla zawodników z klasy Advanced wynosi minimum 60 sekund i maksimum 90 sekund, a dla zawodników Professional minimum 90 sekund i maksimum 120 sekund. Czas liczony jest od momentu rozpoczęcia, do zakończenia muzyki, lub wg innych określonych przed zawodami zasad (np. czas odliczany i ogłaszany przez spikera).

Zawodnik powinien być gotowy do występu wg kolejności ogłoszonej przez organizatora (np. w postaci listy czy zapowiedzi spikera).
Sędzia może ukarać zawodnika za przedłużanie wchodzenia i opuszczania pola startowego. Sędzia odejmie również 0,25 pkt. za każde 5 sekund przekroczenia czasu przeznaczonego dla występu.
Jeśli czas występu będzie krótszy niż wyznaczone minimum, sędziowie ocenią występ do momentu zakończenia występu, ale nastąpi odjęcie 3 pkt. od wyniku całkowitego.
Jeśli natomiast czas występu będzie poniżej połowy czasu minimalnego, żadne punkty nie zostaną przyznane.

Nie ma ograniczeń ilościowych dotyczących liczby dysków, którą zawodnik może posługiwać się w trakcie występu. Niewielkie dodatki czy kostium, który jest w dobrym tonie, są dozwolone.

W ww. kwestiach decyzje sędziów są wiążące.