Serdecznie zapraszamy Kibiców! Wstęp wolny!

Flying Disc Dog Open™ (FDDO)

ZASADY OGÓLNE

KONKURENCJE I KLASY STARTOWE

Zawody rozgrywane według regulaminu FDDO (Flying Disc Dog Open™) składają się z maksymalnie czterech konkurencji (w zależności od kategorii startowej):

Zawodnicy mają do wyboru trzy klasy startowe:

 • Novice = No Freestyle(Początkujący lub Ci, którzy nei robią freestyle'u)
 • Advanced (Zaawansowani)
 • Professional (Profesjonaliści)

W regulaminie FDDO nie ma ograniczeń wiekowych ani dla zawodników, ani dla psów. Jednak sugerujemy, aby w przypadku, gdy startujący pies jest bardzo młody lub w podeszłym wieku, drużyna zgłaszała się do klasy Novice (rozgrywki w ramach klasy Novice odbywają się bez konkurencji Freestyle, czyli tylko Obstacle Course, Speed Disc i Pyramid).

Sugerujemy również, aby do ww. klasy zapisywały się osoby mniej doświadczone w dogfrisbee (nawet jeśli pies jest dorosły i doświadczony).

Konkurencje rozgrywane są na podstawie tych samych zasad i regulaminów dla wszystkich zawodników poza konkurencjami Freestyle i Pyramid.

Zawodnicy z klasy Novice nie biorą udziału we Freestyle. Maksymalna długość rundy Freestyle dla zawodników z klasy Advanced wynosi 90 sekund, a dla zawodników Professional 120 sekund.

W konkurencji Pyramid dla zawodników Professional, jako wynik końcowy, brane są pod uwagę punkty uzyskane w ostatnim rzucie, dla pozostałych zawodników, łączny wynik to suma punktów uzyskanych we wszystkich rzutach.

W przypadku gdy po zakończeniu wszystkich konkurencji, okaże się, że pojawiły się miejsca ex aequo, będą obowiązywały następujące zasady rozstrzygania remisów:

 • Dla kategorii Professional i Advanced – zasady rozstrzygania remisów dla konkurencji Freestyle
 • Dla kategorii Novice – zasady rozstrzygania remisów dla konkurencji Pyramid

DYSKI

Do użytku dopuszczone są wszystkie dyski przeznaczone dla psów, czyli np. takich producentów jak Hero Disc, Wham-O (łącznie z Eurablend), Hyperflite (łącznie z Jawz), Dogstar, Aerobie, Kong. Jeśli zawodnik posiada inne dyski (nie wymienione tutaj), powinien przedstawić je sędziemu głównemu do oceny i ewentualnej akceptacji. Zawodnik może używać różnych typów psich dysków, do różnych konkurencji wg własnego uznania i potrzeb.

„BŁĄD LINII”

Błąd linii pojawia się, gdy zawodnik nadepnie lub przekroczy linię rzutów / pola startowego. Błąd ten skutkuje odjęciem jednego punktu od wyniku końcowego.

ZASADA „DWÓCH ŁAP”

Pies musi dotknąć przynajmniej dwiema łapami danej strefy aby była ona zaliczona.

STREFY

Do obszaru danej strefy punktowej zalicza się również linia.

ZASADY UDZIAŁU PSÓW W ZAWODACH

Psy biorące udział w kategoriach z freestyle muszą mieć ukończone 12 miesięcy, a do ukończenia 18 miesięcy NIE WOLNO im wykonywać odbić od ciała i innych figur, które mogą być niebezpieczne w tym wieku. W przypadku konkurencji tylko technicznych i dystansowych - nie ma ograniczeń wiekowych (czyli w klasie Novice).

Na teren zawodów NIE MOŻNA wprowadzać suk w żadnym stadium cieczki.
Wszystkie psy bezwzględnie muszą mieć ważne szczepienia przeciw wściekliźnie.
Zalecamy, aby psy były również zaszczepione przeciw parwowirozie i kaszlowi kenelowemu.

WYKLUCZENIA

Decyzje w sprawie wykluczeń/dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny. Do bezwzględnych podstaw wykluczenia z zawodów należą:

 • spowodowanie zagrożenia dla zdrowia lub życia psa
 • suki w którymkolwiek stadium cieczki
 • psy poniżej 12. miesiąca życia biorące udział w konkurencji freestyle
 • psy wykazujące nadmierną agresję
 • psy bez ważnego szczepienia przeciw wściekliźnie
 • niekulturalne i nieparlamentarne komentarze pod adresem sędziów i organizatora
 • używanie obraźliwego czy niecenzuralnego języka
 • niesportowe zachowanie